Biodynamisch: barstensvol leven!

Consumenten worden steeds bewuster, waardoor de vraag naar biologische producten stijgt. Maar naast biologische producten winnen ook biodynamische groenten en fruit aan populariteit. Een deel van de telers binnen onze coöperatie is gespecialiseerd in deze manier van telen.  Maar wat houdt het precies in? Nautilus Organic legt het graag uit!

Barstensvol leven!

De biodynamische landbouw is al in 1924 ontstaan vanuit de behoefte te zorgen voor onze aarde en deze op verantwoorde wijze door te geven aan volgende generaties. Biodynamische telers verbinden zich aan het telen volgens de grensverleggende normen en richtlijnen van Stichting Demeter. Biodynamische teelt staat voor voeding uit een aarde barstensvol leven, rendabel voor nu en later.

 

 

 

 

 

 

Levende bodem

Net als bij biologische landbouw maken ook onze biologisch-dynamische telers uiteraard geen gebruik van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest en zien zij een gezonde bodem als basis voor levenskrachtige planten en bomen. De bodem wordt als een levend organisme gezien en gevoed. Daarnaast bekijkt een biodynamische teler de natuur vanuit een holistisch – alomvattend –  perspectief en streeft hij zoveel mogelijk naar een gesloten kringloop. Dit betekent bijvoorbeeld dat mest die wordt gebruikt afkomstig is van eigen dieren en dat diezelfde dieren weer gevoed worden met gewassen van de boerderij. Omdat het niet altijd lukt om hierin volledig zelfvoorzienend te zijn, werken biodynamische telers voor de mestvoorziening soms samen met biologische en biodynamische partnerbedrijven in de buurt.

 

 

 

 

 

 

Biodiversiteit & vruchtwisseling

Volgens de biodynamische normen moet er sprake zijn van maar liefst 10 procent biodiversiteit op het land. Onze biodynamisch werkende telers zetten zich daarom in voor een gevarieerd en levend landschap. Ze laten volop bloemen en kruiden langs de akkers groeien en veel telers plaatsen bijenkasten om de natuurlijke gewasbestuiving te stimuleren. Daarnaast werken de telers met een ruime vruchtwisseling. Hierbij wordt een gewassoort maar eens in de acht jaar op hetzelfde stuk grond verbouwd. Zo wordt op deze tuinen en akkers bodemuitputting voorkomen en de kans op plagen aanzienlijk verkleind. Bijkomend voordeel: deze ruime vruchtwisseling zorgt dat de biologisch-dynamische telers vaak een grote diversiteit aan gewassen verbouwen.

 

 

 

 

 


Demeter

 

 

 

 

Producten die afkomstig zijn van onze biologisch-dynamische telers zijn zowel SKAL (biologisch) als Demeter gecertificeerd en dragen het Demeter keurmerk. Deze producten voldoen dus aan de Europese normen voor biologische landbouw én zijn volgens Demeter normen en richtlijnen geproduceerd.

Een verantwoorde keuze!

Biodynamisch telen betekent verder kijken dan het eigen erf. Daarom besteden de biodynamische telers ook zorg aan hun bedrijfsomgeving. Daarbij kunt u denken aan extra zorg voor het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en sociale en economische vernieuwingen op en rondom het bedrijf. Kiest u voor de biodynamische producten van onze telers? Dan maakt u dus in brede zin een zeer ‘verantwoorde’ keuze.

Op deze pagina vindt u onze SKAL en Demetercertificaten: https://www.nautilusorganic.nl/certificaten/

Bent u inkoper en geïnteresseerd in onze biodynamische producten? Neem dan contact op met onze afdeling sales voor meer informatie of onze prijslijst!

P.S. bent u zelf teler en wilt u overschakelen naar biodynamische teelt? Neem dan contact met ons op en ontdek hoe onze coöperatie u daarin kan ondersteunen!