Biologisch heet niet voor niets biologisch, we telen in de volle grond

Wim van Marrewijk: “Een levende bodembiotoop zorgt voor een verantwoorde en gezonde productie van gewassen”

De rechtbank in de VS heeft besloten dat het mogelijk blijft om producten die geteeld zijn op substraat biologisch te certificeren. De discussie over ‘telen uit de grond’ laait hierdoor ook in Nederland weer op. De EU heeft echter in 2017 al besloten dat het biologische beginsel waarbij de planten hun voedsel uit het ecosysteem van de bodem halen, overeind blijft.
In een reactie laten de biologische glastelers van coöperatie Nautilus Organic weten dat biologisch niet voor niets biologisch heet. Het gaat over samenhang, over het leven, over goed rentmeesterschap, bodembeheer, sterke planten, biodiversiteit, inhoudsstoffen en gezondheid. Biologisch is een teeltmethode waarbij de plant in samenhang met de aarde een symbiotisch systeem vormt van waaruit de plant gevoed wordt en natuurlijke weerbaarheid krijgt. Dat hoort bij de uitgangspunten van de biologische teelt en het is ook belangrijk om de consument deze zekerheid te kunnen blijven bieden. En gelukkig zal dit ook de standaard blijven bij het ingaan van de nieuwe EU verordening per 01-01-2022.

Biologische komkommerplanten in de volle grond

Biologische en op substraat geteelde producten zijn niet te vergelijken
Wim van Marrewijk, teeltmanager van ons lid Biokwekerij Frank de Koning legt het uit: ‘biologische groenten en op substraat geteelde groenten zijn gewoon niet te vergelijken producten. De teelt in de grond zorgt voor voedzamere producten met meer vitaminen. Het verband tussen voedsel en menselijk welzijn wordt wat ons betreft veel te eenvoudig aan de kant geschoven in deze discussie. Het is aangetoond dat er een duidelijke link bestaat tussen biologisch geteelde groenten en gezonde menselijke darmflora. Dat heeft te maken met de levende bodem en de biotoop waarin biologische kasgroenten groeien.
Vast staat overigens dat de duurzame conventionele tuinbouw de laatste jaren veel stappen gezet heeft om hun teelten duurzamer te maken en het gebruik van chemie, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, substraat en ga zo maar door verder terug te dringen. Er zijn zonder meer mooie, duurzame initiatieven en dat is geweldig nieuws voor het milieu. Ze zijn alleen allerminst biologisch.

Doordat biologische kasgroenten in de grond staan, ontwikkelt zich een bodembiotoop waardoor planten zich op natuurlijke wijze weten te voeden, meer inhoudsstoffen bevatten en zich krachtiger ontwikkelen. Dit gebeurt in een bodem tot aan het grondwatermilieu en dat is per plant toch al gauw 500-700 liter aarde, terwijl wij op teeltgoten nog steeds spreken over een substraathoeveelheid van circa 5-7 liter. Een bodem heeft dankzij alle aanwezige schimmels en bacteriën een zelfcorrigerend vermogen, wat in een teeltgoot door het gebrek aan materie en tijd nooit tot ontwikkeling kan komen en dus ook niet weerbaarheidsverhogend kan werken.

Wat is duurzaam?
Daarnaast is de vraag: wat is duurzaam? Wanneer we naar de directe input van energie per kilo product kijken wint de substraatteelt misschien. Dan ontbreken alleen de kosten van de winning en aanvoer van grondstoffen, de energiekosten van winning en smelten van aluminiumgoten en productie van plastic meegenomen en de milieubelasting van dit geheel. Duurzaamheid moet geen tunnelvisie worden, maar een blik op het totaal. Wat draagt werkelijk bij aan ons welzijn en dat van onze planeet? Maar nogmaals: er zijn prachtige duurzame initiatieven, ze zijn alleen niet biologisch’