Aalt en Sijbrand Westra

Biodynamische akkerbouw, De Westerade

Vader Aalt en zoon Sijbrand Westra van biodynamisch akkerbouwbedrijf De Westerade uit Dronten telen onder meer uien, peen, erwten, spinazie en pompoenen.

Nautilus Organic Fam Westra 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akkerbouwbedrijf De Westerade investeert bewust in de toekomst
Voor akkerbouwbedrijf De Westerade in Dronten was de recente doorschakeling van biologisch naar biologisch-dynamisch een logische volgende stap in haar ontwikkeling. En dat het bedrijf voor de afzet van haar producten blijft aangesloten bij Nautilus Organic is een vanzelfsprekendheid, zegt Sijbrand Westra van De Westerade. Sijbrand doet een oproep aan collega-akkerbouwers om zich ook te sluiten: ‘Samen kunnen we elkaar versterken’.

Bewuste keuze
Het bedrijf aan de Oudebosweg is de afgelopen jaren flink gegroeid in omvang en heeft op dat gebied nog altijd ambities. Maar die ambities gaan verder dan volumegroei. ‘Wij hebben zo’n achttien jaar geleden de overstap gemaakt van gangbare naar biologische landbouw,’ zegt Sijbrand, die het bedrijf nu nog samen met zijn vader runt en in 2019 de maatschap volledig heeft overgenomen. ‘Dat was toen al een bewuste keuze. Maar de afgelopen jaren speelden er toch een aantal vragen door mijn hoofd. Gaan we zo verder? Zoeken we de groei in hectares of in verbreding en verdieping? Na het bijwonen van een workshop over Demeter heb ik de knoop doorgehakt: we gaan voor biologisch-dynamisch. Een keuze waar ik tot de dag van vandaag volledig achter sta en erg blij mee ben.’
Demeter is het certificeringssysteem voor biologisch-dynamische landbouwbedrijven. Want bedrijven die voor hun producten het Demeterkeurmerk willen, moeten aan strenge eisen voldoen. Het gaat bijvoorbeeld over het levend houden van de bodem, het toepassen van een gesloten kringloop, biodiversiteit op het land, het je inzetten voor een gevarieerd en levend landschap.

Kennis en kunde
‘Het was juist die verdieping die me zo aanspreekt. Ik was op zoek naar verandering, hou van een uitdaging en als je wil veranderen, moet je op een gegeven moment ook de knop durven om te zetten,’ zegt Sijbrand. Makkelijk was het niet. ‘De overgang van biologisch naar biologisch-dynamisch heb ik als een grotere stap ervaren als destijds van gangbaar naar biologisch. Er komt meer verdieping bij kijken. Bovendien is er nog meer variatie in de producten die je verbouwt, dus ook daar moet je bijspijkeren in kennis en kunde.’
Maar de investering loont, niet alleen economisch. ‘Het is een veel intensievere bedrijfsvoering die je pleegt, maar je gaat ook nog bewuster om met de grond en de producten die je teelt. Het is daarbij een investering in de toekomst, want hierdoor wordt onze grond steeds beter en leveren we nog gezondere producten.

Van omschakeling naar bio naar doorschakeling naar Demeter
Omschakeling naar biologische teelt is bij ons destijds echt ontstaan vanuit een groeiende weerstand tegen het gebruik van sommige middelen. Je weet niet wat op termijn het effect zal zijn van het gebruik daarvan. We hadden daar zo’n verkeerd gevoel bij. De doorschakeling naar Demeter brengt ons nog verder terug naar de oorsprong, terug naar het met respect omgaan met de aarde en het voedsel dat de aarde voortbrengt.’

Op langere termijn is dit de beste weg
Natuurlijk staat en valt alles met de vraag naar biologische en biologisch-dynamische producten, maar die groeit. ‘Dat is iets wat ik heel duidelijk zie. De consument gaat bewuster om met wat hij eet en waar het eten vandaan komt. De vraag naar onze producten neemt toe. Bij specialistische winkels, maar ook zeker bij supermarkten en bij de verwerkende industrie. Het is een enorme investering die je doet, bij omschakeling naar bio, maar ook zeker bij doorschakeling naar biologisch-dynamisch, ook een persoonlijke investering, en dat doe je vanuit principe. Je moet daar als akkerbouwer aan toe zijn. Maar uiteindelijk kan het economisch uit, daar ben ik van overtuigd. Op langere termijn is dit de beste weg, in alle opzichten.’

Toenemende vraag
Dat de vraag toeneemt, ziet ook Dave de Bekker, verkoper bij Nautilus Organic. ‘Vooral in diversiteit van producten. Afnemers willen het volledige assortiment rechtstreeks van de teler, omdat de consument daar naar vraagt. Fruit, akkerbouw, glastuinbouw, vollegrondsgroenten; we beslaan het volledige gebied. We doen dat met elkaar. Kennis en afzetmarkten worden gedeeld. Nautilus is natuurlijk al tientallen jaren actief, maar juist de laatste jaren richten we ons sterk op het verbeteren van de positie van de teler. Door de krachten te bundelen, staan we sterker en kunnen we een grote groep klanten bedienen in binnen- en buitenland. Wat dat betreft zijn we actief op zoek naar telers, juist ook op het gebied van akkerbouw. Omdat we daarmee de positie van onze leden nog verder kunnen versterken en samen het beste uit de markt kunnen halen.’

Elkaar versterken bij Nautilus Organic
‘Door je krachten te bundelen, versterk je elkaar,’ is ook de overtuiging van Westra. ‘Met afzet en met kennis. Je kunt als individuele akkerbouwer niet alles weten, zeker niet als je voor jou nieuwe gewassen gaat telen. Via Nautilus beschik ik over een geweldig arsenaal aan kennis en kunde waar ik gebruik van kan maken, en waarmee ik zelf weer anderen kan helpen. Natuurlijk, je moet het durven kennis te delen. Maar als je nooit wat geeft, moet je ook niet verwachten dat je wat krijgt. Ik zou iedere biologische en Demeterteler aanraden zich aan te sluiten bij Nautilus Organic. Dat is een onafhankelijke partij, van en voor de leden. Los van het feit dat ze je ook zaken als facturatie en juridische rompslomp uit handen nemen, je ontzorgen op dat gebied, heeft dat veel voordelen. In feite heb je een heel team met experts voor verkoop, contracten, marketing en administratie naast je staan.

Tekst: Kees Bakker