Alex en Anneke van Hootegem

Biodynamische akkerbouw, Meulwaeter

Alex en Anneke van Hootegem hebben een aansprekend biodynamisch akkerbouwbedrijf in het Zeeuwse Kruiningen.

 

 

 

 

Ze zijn sinds 2019 lid van onze telerscoöperatie, maar zijn oude bekenden, want het bedrijf was zo’n 15 jaar geleden ook al betrokken lid van de coöperatie. Sterker nog, in die tijd zag Alex de coöperatie in zijn huidige vorm al voor zich. Nu Nautilus Organic sinds 2015 haar pijlen dan ook weer volledig richt op (bundeling) van verkoop en de belangen van biologische en biodynamische groente- en fruittelers was voor de familie de tijd rijp om zich opnieuw aan te sluiten.

 

Innovatief telen, ook bij extreme droogte

Meulwaeter is een biodynamisch akkerbouwbedrijf. Onder de bezielende leiding van Alex van Hootegem wordt op ruim 140 hectare onder meer aardappelen, peen, pastinaak, mais, knolselderij en rode bieten geteeld. Wat gezien het hoge zoutgehalte van het water in het gebied in geval van droogte een forse uitdaging kan betekenen. Alex voert daarom met ondersteuning van het project Proeftuin Zeeland een proef uit met zoetwateropslag op zijn eigen percelen. Het betreft een proef met het opvangen van regenwater waardoor er bij beregening geen water zal worden onttrokken aan de omgeving. Alex is zo zeker van schoon en veilig water en door de mogelijkheid van beregenen van zijn gewassen een stuk minder kwetsbaar zijn in geval van extreme droogte, zoals al een aantal keer gebeurde in de afgelopen zomers. Hier vind je meer informatie over deze proef: http://levendebodem.eu

 

Biodynamische teelt (Demeter)

Alex van Hootegem schakelde al in 2002 over naar biologische teelt en vervolgens in 2013 door naar biodynamische teelt. Dat betekent dat er op dit bedrijf geteeld wordt volgens de principes van de biodynamische landbouw. Een biodynamische teler bekijkt de natuur vanuit een holistisch -alomvattend-  perspectief en daarbij streeft hij zoveel mogelijk naar een gesloten kringloop. Klik hier voor een nadere toelichting op de uitgangspunten van de biodynamische landbouw. Uitgangspunten die prachtig passen bij de ambitieuze en innovatieve insteek van Alex die zijn blik altijd op de toekomst richt.

Alex van Hootegem, Meulwaeter

 

 

 

 

Meer weten over Alex, Anneke en hun bedrijf Meulwaeter? Klik hier om hun website te bezoeken: http://www.meulwaeter.nl

Webwinkel De Grote Verleiding

Anneke van Hootegem is de drijvende kracht achter de prachtige webwinkel De Grote Verleiding. Zie de foto’s voor een kleine impressie. Als je in Zeeland, Westelijk Brabant of de grensstreek onder Zeeuws Vlaanderen woont, kun je je biologische boodschappen bestellen via de webshop van De Grote Verleiding: https://degroteverleiding.nl

  Anneke van Hootegem - De Grote Verleiding