Han Kavelaars

Akkerbouw, Maatschap Kavelaars, Dronten

Familie Kavelaars teelt biologisch op de kavels in Dronten

Kavelaars, een prachtige naam voor een biologisch akkerbouwbedrijf. Helemaal als het bedrijf gevestigd is op de kavels van de Flevopolder. Telen zit de Kavelaars in het bloed. De familie teelt onder andere peen, bonen, spinazie, aardappels, uien, pompoenen en diverse koolsoorten. Dit doen zij op een nuchtere, betekenisvolle en eigenzinnige manier.

 

 

 

 

 

 

 

 

De wortels van de familie Kavelaars liggen in West-Brabant. In de zeventiende eeuw werd ten noordoosten van Zevenbergen een stuk grond ingepolderd. Toen dat klaar was kregen een aantal mensen die daaraan hadden meegeholpen een kavel toegewezen. Die mensen werden een Kavelaar genoemd en zo ontstond de familienaam Kavelaars. Een familie waarin akkerbouw al generaties lang een belangrijke rol speelt en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staat. Naast het akkerbouwbedrijf bekleedden de Kavelaars verschillende belangrijke posities binnen de gemeenteraad, het bankwezen, de kerk en dorpsvereniging. Een goed ontwikkelde familie.

Nieuwe stek op maagdelijke grond
Begin jaren zestig besluiten de ouders van Han Kavelaars te solliciteren voor een bedrijf in de net drooggelegde Flevopolder. Een nieuw bedrijf opbouwen op maagdelijke grond en een nieuwe gemeenschap stichten lonkt. In het voorjaar van 1964 verhuist de familie naar Dronten. De moeder van Han gaat aan de slag als lerares en de vader van Han bouwt een nieuw akkerbouwbedrijf op. Er was niks, behalve drooggevallen grond. Om de grond geschikt te maken voor landbouw moesten er sloten gegraven worden om te zorgen voor goede afwatering. Vervolgens werd er riet gezaaid, een gewas dat veel vocht onttrekt uit de bodem. Daarna groeide er twee jaar koolzaad om de jonge bodem verder te laten rijpen, een aantal jaar graan volgde en daarna gaf de Rijksdienst de grond uit. Vanaf dat moment konden de ‘nieuwe boeren’ aan de slag met het opbouwen van een bedrijf. Han verhuist na zijn schooltijd voor zijn studie Akkerbouw en Economie naar Wageningen. Geen gemakkelijke studie, maar van huis uit krijgt hij mee dat je moet laten zien wat je waard bent en dat opgeven geen optie is. Een eigenzinnige mentaliteit die hem, ook later met het akkerbouwbedrijf, ver brengt. In Wageningen leert Han zijn vrouw Mirjam kennen. Samen keren ze na hun studie terug naar Dronten en Han gaat aan de slag op het bedrijf. Twee jaar na terugkeer van Han uit Wageningen overlijdt zijn vader plotseling, nadat hij al enige tijd gezondheidsproblemen had, en neemt Han het akkerbouwbedrijf volledig over.


De eerste jaren na het overlijden van zijn vader oefende Han vooral zelf en gaf een eigen draai aan het bedrijf. Han had al een langere tijd interesse voor biologische producten en toen hij het gangbare telen in het jaar 2000 onder de knie had, besloot hij om te schakelen naar een biologisch akkerbouwbedrijf. Geen ingewikkelde processen en procedures maar gewoon begonnen. Dat past bij zijn eigenzinnige en nuchtere karakter. Dit was niet alleen omdat de bio-sector goed draaide, maar ook omdat het volgens Han van waarde is voor de maatschappij. Han is nog altijd blij met deze keuze want past bij eigentijdse, maatschappelijk betrokken akkerbouwbedrijf.

Betekenisvol biologisch boeren
De omschakeling naar de biologische sector was ook het moment dat Han lid werd van Nautilus Organic. Het telen, inspelen op veranderingen en het organiseren gaat de akkerbouwer in Dronten goed af, maar het echte handelen is niet zijn passie. Nautilus Organic heeft de handelscontacten, wat perfect past bij de wensen van Han. Daarnaast geeft de coöperatie een gevoel van verbondenheid en de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen. Han is altijd lid gebleven van de organisatie en zit nu in het bestuur, waarin hij de akkerbouw vertegenwoordigt.


De taken die hij daar kreeg waren voor Han niet nieuw, want hij heeft, net als zijn vader en zijn opa, al behoorlijk wat bestuurlijke ervaring bij de kerk en in de cultuur- en sportsector. Naast de bestuursfuncties en het telen, deelt Han zijn kennis met studenten op de Agrarische Hogeschool in Dronten. Daar geeft hij al jaren enthousiast les over zijn mooie vak.

De toekomst van het familiebedrijf
Waar het familiebedrijf van Han over tien jaar staat, is nog niet helemaal zeker. Han verwacht de verantwoordelijkheden van zijn mooie bedrijf dan over te geven, maar niet geheel alleen aan zijn eigen zoon. In 2018 zijn Han, zijn vrouw Mirjam en zoon Maarten samen in maatschap gegaan. Alle drie hebben zij hart voor het boerenleven en het bedrijf. Toch ligt Maartens toekomst niet op de boerderij. Als oplossing zoekt de familie Kavelaars nu naar een jonge, vooruitstrevende ondernemer die het uitvoerende werk van Han over kan nemen. Maarten blijft op de achtergrond betrokken en zo wordt er nog een generatie toegevoegd aan de telersfamilie Kavelaars.