Herman, Adrie en Jan Leijten

Biologische akkerbouw, Mts. H. Leijten en A.M. Leijten-van Breugel

Biologisch voor de toekomst van mijn zoon

De geschiedenis van de familie Leijten gaat terug naar de ‘emigratie’ vanuit Brabant naar de Wieringermeer en daarna in ’57 naar de huidige stek in de Noordoostpolder. Boer Herman Leijten is opgegroeid op deze boerderij in Tollebeek. In de loop der jaren heeft hij samen met zijn vrouw Adrie het bedrijf van zijn vader overgenomen.
Vader Leijten was een vooruitstrevende man, die al in ’77 begon met het telen van witlof en tot zijn 94e levensjaar op de trekker gereden heeft en zo tot op late leeftijd bij het bedrijf betrokken bleef.

Nautilus Organic mts. Leijten

 

 

 

 

Het is een continu leerproces

Na jaren van gangbare teelt is de familie in 2009 omgeschakeld naar bio. Herman vertelt over zijn drijfveren: ‘ik kwam in 2005 in contact met Nautilus-lid Johann Krops. Ik ben toen begonnen met het inkopen van zijn witlofpennen en kwam zo in aanraking met biologisch geteelde witlof. Ik wilde graag een gezond en levensvatbaar bedrijf overdragen aan mijn zoon Jan. Dankzij de biologische teelt is dat met ons relatief kleine boerenbedrijf nu mogelijk. In de loop der jaren is het biologisch telen bij de familie in de aderen gaan zitten. Herman: ‘we zijn nu veel meer met het gewas bezig. De natuur daagt ons uit het beste uit onszelf, de bodem en het gewas te halen. Het is een continue leerproces, wat ons gemotiveerd en enthousiast houdt. Neemt niet weg dat het hard werken is. We maken lange dagen en vooral de onkruidbestrijding is veel meer werk dan voorheen.’
Gelukkig is zoon Jan er intussen om zijn vader te helpen. Hoewel zijn studie en werkervaring in eerste instantie lagen in de Mechatronica, blijkt zijn passie toch ook te liggen bij het akkerbouwbedrijf van de familie. Na het volgen van de HLS (Hogere Landbouwschool) is Jan dan ook vol enthousiasme aan de slag gegaan op het familiebedrijf. Jan is blij met de keuze van zijn ouders om biologisch te telen. Hij heeft een mooie toekomst voor het bedrijf voor ogen. En zijn studie komt ook hier goed van pas: bij het bouwen van de witlofcellen en de verwerkingslijn bijvoorbeeld.
Herman teelt ‘1 op 6’. Dat betekent dat hij de bodem van zijn akkers onder meer gezond houdt door slechts één keer in de zes jaar hetzelfde gewas te telen op hetzelfde stuk. Verdeeld over 50 ha teelt de familie Leijten uien, grasklaver, conservenerwten, witlof, verschillende soorten pootaardappelen en pompoenen.

Nautilus Organic Leijten 26 Nautilus Organic Leijten 24 Nautilus Organic Leijten 18Nautilus Organic Leijten 08

 

 

 

 

 

 

 

Witlof

Het telen van witlof is een bijzonder proces dat Herman graag nader toelicht: Ik heb witlof van november tot april, maar het werk begint al in mei. Dan wordt de akker ingezaaid met witlof. Van dit gewas worden de pennen (de wortel van het gewas) gerooid en tot november bewaard in de koelcel. Vanaf november worden de pennen in speciale kisten in de cel gezet en dan gaat de witlof groeien. In ongeveer 21 dagen groeit de witlof dan naar een krop.

Bio uitdragen

Herman: ‘We laten graag aan onze omgeving zien wat we doen op ons bedrijf. Zo dragen we bij aan de bewustwording over biologisch eten. Een voorbeeld hiervan is de open dag voor omwonenden, familie en de inwoners van het dorp.’

Nautilus Organic Leijten 29