Ron van Dijk

Biodynamische glastuinbouw, Groenland Organics

Als biodynamisch kasgroente teler, maar ook als voormalig bestuurder en lid van de raad van commissarissen van Nautilus Organic is Ron van Dijk een betrokken bio-teler in hart en nieren.

In zijn kassen in Schalkwijk en Andel teelt Ron sinds jaar en dag een grote diversiteit aan producten, waaronder veel verschillende soorten tomaten, paprika’s, pepers en aubergines.
Binnen telerscoöperatie Nautilus Organic werkt Ron samen met collega kaskwekers in Nederland om de productie en dus de beschikbaarheid van de producten af te stemmen op de vraag en afzetzekerheid. Mocht er bijvoorbeeld een tekort zijn of een bepaalde afwijking in het product, dan kan er een beroep worden gedaan op collega telers. Liefst in de regio. In de samenwerking wordt gestuurd op professionele teelt, een betrouwbaar en vooral ook smaakvol product.

 

 

 

 

 

 

 

 

De producten van Ron van Dijk groeien in respectievelijk Schalkwijk en Andel. Beide gelegen in het zeer vruchtbare rivierklei gebied. Het humusgehalte van rivierklei is hoog en dat zie je terug in de levenskracht van de planten!

Grondlegger biologische kassenteelt

Bij Groenland Organics wordt al sinds 1970 biologisch geteeld. Destijds nog door de vader van Ron. Daarmee is het bedrijf een van de absolute grondleggers van biologische kassenteelt in Nederland. De enorme ervaring, maar zeker ook de bijzondere vitaliteit, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, die in die jaren is opgebouwd, proef je terug in de
groenten die door Ron met veel zorg en passie geteeld worden. En het kan niet anders, of m

et het eten van de tomaten van Ron van Dijk krijg je wat van de levenskracht van het bedrijf binnen.

 

 

 

 

 

Telen in de grond, en niet op substraat

Ron van Dijk is een groot pleitbezorger van het telen in de grond en niet op substraat. In Europa is dit voor biologische en biodynamische producten een wettelijke eis. En hoewel dit gegeven geregeld ter discussie staat, vindt Ron dat het niet anders kan. Door te telen in de grond, halen de planten kracht uit de aanwezige voedingsstoffen en mineralen, waar deze anders kunstmatig ingebracht moeten worden. Bovendien zorgt evenwicht in de biodiversiteit voor sterke planten die tegen een stootje kunnen, waardoor ingrijpen in natuurlijke processen niet nodig is. Werken mét de natuur, in plaats van tegen de natuur noemt Ron dat. En als het evenwicht optimaal is, dan is d

e kwaliteit dat ook. Dat is ook een van de redenen waarom Ron een enorme verscheidenheid aan producten teelt in zijn kassen. Door teelten van verschillende producten zeer geregeld af te wisselen, wordt de bodemvruchtbaarheid en het ecosysteem in de kas versterkt.

Niet ingrijpen in natuurlijke processen

Als biodynamisch teler in hart en nieren heeft Ron de kunst van het niet-ingrijpen in de natuurlijke processen in zijn teelten perfect onder de knie. Het zorgen voor een levenskrachtige bodem, waarin krachtige planten voluit de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen heeft dan ook altijd de volle aandacht van Ron. Net als in elke kas zijn er weleens plagen die de kop opsteken. Maar in al zijn nuchterheid heeft Ron inmiddels gezien en ervaren dat de natuur een wonderlijk fenomeen is en dat als het evenwicht en de biodiversiteit gekoesterd wordt een ongekende veerkracht kent. En áls ingrijpen dan onontkoombaar blijkt, dan altijd met respect voor de biodiversiteit en zo minimaal mogelijk.

Voor Ron van Dijk is biodynamisch telen onontkoombaar; geboren met zijn voeten in de vruchtbare rivierklei, waar zijn vader al biologisch teelde en het ecosysteem koesterde, kan het niet anders. In praktische zin betekent het bijvoorbeeld dat de kwaliteit van de bodem, de grond, altijd centraal staat. Er wordt alleen biologische of biodynamische mest en compost gebruikt, de bodem wordt niet gestoomd en er is een ruime vruchtwisseling, zodat de bodem ruimte krijgt om te herstellen, in het ritme van de natuur.

Groenland Biologische Groentekwekerij Schalkwijk BV
Trip 3
3998 WC Schalkwijk

Vestiging Andel:
Middenweg 20
4281 KH Andel

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of kijk eens op de website van Groenland Organics.