Nautilus Organic en Agriterra ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Nautilus Organic stelt de kennis en ervaring van haar medewerkers, bestuursleden en aangesloten telers ter beschikking aan toekomstige projecten van Agriterra. Dat hebben directeur Kees Blokland van Agriterra en directeur Hein Wolff van Nautilus Organic formeel vastgelegd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van ten minste drie jaar.

Ondertekening samenwerking Agriterra Nautilus Organic

Agriterra is een not-for-profit agri-agency die tot doel heeft coöperaties en landbouworganisaties in ontwikkelingslanden bedrijfsmatig te versterken zodat hun positie in de markt en in de keten verbetert.
Dit doet Agriterra door kennisuitwisseling op het gebied van financieel management, governance, lobby en business development. Nederlandse experts uit de agrifood sector geven samen met (lokale) bedrijfsadviseurs van Agriterra advies aan een grote groep georganiseerde, internationale boeren.
Hein Wolff, directeur bij Nautilus Organic: “Als biologische telerscoöperatie voelen wij zeker ook een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de samenwerking met Agriterra zien wij een mogelijkheid om hier verder invulling aan te geven. We zijn enthousiast over de projecten die vanuit deze organisatie ingevuld worden en hopen van harte hier een mooie bijdrage aan te kunnen leveren.”