Nautilus Organic & FruitMasters lanceren biologisch platform BioMasters

 

 

 

– PERSBERICHT –

Nautilus Organic & FruitMasters lanceren biologisch platform BioMasters

 

Emmeloord / Geldermalsen, 21 juni 2022Biologische telerscoöperatie Nautilus Organic en telerscoöperatie FruitMasters gaan een strategische samenwerking aan en lanceren het platform BioMasters. Het nieuwe afzet- en kennisplatform voor biologisch geteeld fruit biedt volop kansen in het groeiende biologische segment.

 

Door de krachten te bundelen ontstaat een sterke, duurzame en toekomstbestendige samenwerking. Coöperatief denken en handelen zitten bij Nautilus Organic en FruitMasters in het DNA. Deze kernwaarden sluiten daarom uitstekend bij elkaar aan. Het platform heeft de gezamenlijke ambitie om een sterk bio-perspectief voor de telers neer te zetten en om deze categorie binnen retail en speciaalzaken verder te bedienen en te ontwikkelen met meerwaardeconcepten en rassen die uitblinken op smaak en kwaliteit. Zo biedt het volop kansen om het biologische segment verder te laten groeien.

 

Delen van netwerk

Nautilus Organic is de enige 100% biologische telerscoöperatie van Nederland. Het biologische aanbod sluit naadloos aan bij het uitgebreide productportfolio van FruitMasters. Adriaan Vis, commercieel directeur van FruitMasters, over de samenwerking: “Binnen het assortiment van onze nationale en internationale klanten zien wij het aandeel biologisch groeien. De verwachting is dat dit de komende jaren verder zal stijgen. We zijn daarom verheugd dat we met dit platform en de telers van Nautilus Organic onze bronfunctie weten te versterken door de toevoeging van biologisch geteeld fruit. Door beide netwerken te verbinden, kunnen we klanten voorzien in een totaalaanbod van hoogwaardig en biologisch geteeld fruit, rechtstreeks van de bron.”

 

Bundelen van kennis

Centraal binnen het platform staat het delen van kennis. De Europese Commissie benoemt in de Green Deal biologische teelt als onderdeel van een duurzame transitie. Daar waar gangbare teelt verder vergroent en marktontwikkeling gericht is op duurzaamheid, is het essentieel de kernwaarden van biologische teelt op het gebied van biodiversiteit, zorg voor bodemleven en eerlijke verwaarding in de keten te bekrachtigen. Directeur Michael Mackaay van Nautilus: “Als coöperatie hebben we al sinds onze oprichting in 1987 oog voor een duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. Daarom kunnen wij leden van FruitMasters die willen omschakelen naar biologische teelt uitstekend adviseren. Met het platform bieden we hen vanaf de start voldoende afzetmogelijkheden met het juiste rendement. En kunnen we telers uitstekend faciliteren op het gebied van sorteren en verpakken. Op onze beurt kunnen wij profiteren van de uitgebreide kennis bij FruitMasters over retail en het in de markt zetten van merken en concepten. Met de bundeling van krachten zijn wij een aantrekkelijke partij voor (potentiële) biologische telers.”

 

One stop shop start komend afzetseizoen

Beide coöperaties blijven opereren als zelfstandige entiteiten. De telers kunnen hun producten vanaf het afzetseizoen 2022 – 2023 afzetten via het BioMasters-platform. De komende maanden worden er verdere stappen gezet in de realisatie van het platform en het aansluiten van klanten hierop. Meer informatie op http://www.bio-masters.nl

 

Over Nautilus Organic

Nautilus Organic is de enige 100% biologische telerscoöperatie van Nederland. Met de aangesloten telers bundelen we onze krachten en bieden we een breed assortiment biologische en biodynamische groenten en fruit rechtstreeks van de teler aan klanten in binnen- en buitenland. Nautilus Organic is de schakel tussen een optimale afzet voor de telers en de wens van de klant. Zo dragen we bij aan een betere beschikbaarheid van biologische en biodynamische producten in de markt, sorteren en verpakken we zo duurzaam mogelijk en ontzorgen we onze afnemers. Tegelijkertijd stimuleert Nautilus Organic de ontwikkeling van het biologisch areaal in Nederland en streven we naar duurzame productieprocessen in een zo kort mogelijke keten. Hierbij staat het waarborgen van kwaliteit en het bijdragen aan een gezonde bodemleven en leefomgeving voor mens, plant en dier en een gezonde bedrijfsvoering bij haar leden centraal.

 

Over FruitMasters

FruitMasters is de grootste fruitcoöperatie van Nederland, en levert met ruim 400 aangesloten fruittelers hard- en zachtfruit rechtstreeks van de bron in binnen- en buitenland. We kijken naar de volledige reis van het fruit, van teler tot consument: van sortering tot verpakken en van branding tot schappresentatie. FruitMasters loopt voorop in de markt door continu te investeren in nieuwe technieken, door eigen (concept-)rassen te ontwikkelen die perfect aansluiten bij de smaakwensen van de consument, en door altijd mens en natuur voorop te zetten. We telen én verpakken zo duurzaam mogelijk, zodat we zowel nu als in de toekomst van lekker en gezond fruit kunnen genieten.

 

 

– EINDE PERSBERICHT –

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 

Nautilus Organic          – Yvonne Witpaard tel. 06 – 82676933

FruitMasters               – Tim Kievits tel. 0345 – 578 397

 

Hein Wolff stopt als directeur bij Nautilus Organic

Nautilus Organic en directeur Hein Wolff hebben in goed overleg besloten om afscheid van elkaar te nemen. Om gezondheidsredenen werden de taken van Hein al enige tijd waargenomen door interim directeur Michael Mackaay (Florpartners). Hein heeft aangegeven zijn carrière elders te willen gaan vervolgen. Han Kavelaars, voorzitter van het bestuur van Nautilus Organic, dankt Hein voor alles wat hij in de afgelopen jaren voor Nautilus Organic heeft gedaan en betekend, en wenst Hein veel succes bij de nieuwe stap in zijn carrière.

Kassen van Groenland Organics verkocht

De twee kassen van onze glasteler Ron van Dijk van Groenland Organics zijn beiden recent verkocht aan respectievelijk een gangbare aardbeienteler en een kersenteler. Een bericht met een lach en een traan, want wat zijn er veel prachtige biodynamische groenten geteeld in deze kassen.

Nautilus is Ron veel dank verschuldigd voor de vele jaren van lidmaatschap en vooral ook betrokkenheid bij onze coöperatie. Ron heeft altijd een zeer coöperatieve instelling getoond en speelde een centrale rol in de glastelersgroep van Nautilus Organic. Met zijn bedrijf is hij meer dan 25 jaar lid geweest en is vele jaren actief geweest in zowel het bestuur als de Raad van Commissarissen van onze telerscoöperatie.

Inmiddels al een aantal jaren geleden maakten Ron en zijn vrouw hun droom bekend om naar Italië te verhuizen. Ze hebben de tijd genomen om daar goed vorm aan te geven en het mooie bedrijf hier naar wens af te sluiten. Met de verkoop van de kassen van Groenland Organics komt er nu dus ruimte om van hun droom werkelijkheid te maken. Dat is fantastisch nieuws en we wensen Ron en zijn vrouw Lenka dan ook een prachtige toekomst in Italië.

Onze accountmanager gaat op korte termijn met betrokkenen in gesprek om de producten van Groenland Organics opnieuw in te delen met de andere Nautilus-glastelers.

Nieuwe oogst: ‘Loverendale-Ter Linde koelt en verpakt zoals past bij het biologische concept’

De nieuwe loods om fruit op te slaan, te sorteren en verpakken is een diepte-investering voor Loverendale-Ter Linde. Eigenaar Tim Moerman vertrouwt erop zo de biologische markt jaarrond van kwalitatief goede biologische en biodynamische appels en peren te voorzien. Als de afnemers zo beter worden bediend en andere telers samenwerken met Moerman, komt het financieel op zijn pootjes, zo schrijft Nieuwe Oogst in augustus 2021. Klik hier voor het volledige artikel

Eigenbelang in gemeenschappelijke handen

Op een druk biologisch bedrijf met veel personeel en verschillende teelten is het goed om de afzet in handen van een coöperatie te geven. Dat vinden biologische telers Sijbrand Westra en Alex van Hootegem. Volgens Westra voegt een coöperatie rust toe. Van Hootegem stelt dat je samen minder een speelbal van de markt bent.

Alex van Hootegem is een bio logisch-dynamische teler in het Zeeuwse Kruiningen. Hij ervoer bij zijn omschakeling naar biologisch in 1999 dathij een andere wereld betrad. ‘Bij gangbare teelt had je het gevoel dat je een probleem had in plaats van een product. ‘Bij biologisch kwam ik in een wereld met vraag naar mijn product. Daar werd ik in 2007 weer mee geconfronteerd, toen ik een bedrijf van een buurman kocht. Ik moest tijdelijk de gangbare markt op. De commissionair die bij me kwam, begon gelijk over een slechte markt en wat het product mankeerde.’

Dit is de inleiding van een bericht wat 10 april 2021 in Nieuwe Oogt verscheen. Het is geschreven door Jorg Tönjes.

Het volledige artikel lees je hier

Biologisch heet niet voor niets biologisch, we telen in de volle grond

Wim van Marrewijk: “Een levende bodembiotoop zorgt voor een verantwoorde en gezonde productie van gewassen”

De rechtbank in de VS heeft besloten dat het mogelijk blijft om producten die geteeld zijn op substraat biologisch te certificeren. De discussie over ‘telen uit de grond’ laait hierdoor ook in Nederland weer op. De EU heeft echter in 2017 al besloten dat het biologische beginsel waarbij de planten hun voedsel uit het ecosysteem van de bodem halen, overeind blijft.
In een reactie laten de biologische glastelers van coöperatie Nautilus Organic weten dat biologisch niet voor niets biologisch heet. Het gaat over samenhang, over het leven, over goed rentmeesterschap, bodembeheer, sterke planten, biodiversiteit, inhoudsstoffen en gezondheid. Biologisch is een teeltmethode waarbij de plant in samenhang met de aarde een symbiotisch systeem vormt van waaruit de plant gevoed wordt en natuurlijke weerbaarheid krijgt. Dat hoort bij de uitgangspunten van de biologische teelt en het is ook belangrijk om de consument deze zekerheid te kunnen blijven bieden. En gelukkig zal dit ook de standaard blijven bij het ingaan van de nieuwe EU verordening per 01-01-2022.

Biologische komkommerplanten in de volle grond

Biologische en op substraat geteelde producten zijn niet te vergelijken
Wim van Marrewijk, teeltmanager van ons lid Biokwekerij Frank de Koning legt het uit: ‘biologische groenten en op substraat geteelde groenten zijn gewoon niet te vergelijken producten. De teelt in de grond zorgt voor voedzamere producten met meer vitaminen. Het verband tussen voedsel en menselijk welzijn wordt wat ons betreft veel te eenvoudig aan de kant geschoven in deze discussie. Het is aangetoond dat er een duidelijke link bestaat tussen biologisch geteelde groenten en gezonde menselijke darmflora. Dat heeft te maken met de levende bodem en de biotoop waarin biologische kasgroenten groeien.
Vast staat overigens dat de duurzame conventionele tuinbouw de laatste jaren veel stappen gezet heeft om hun teelten duurzamer te maken en het gebruik van chemie, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, substraat en ga zo maar door verder terug te dringen. Er zijn zonder meer mooie, duurzame initiatieven en dat is geweldig nieuws voor het milieu. Ze zijn alleen allerminst biologisch.

Doordat biologische kasgroenten in de grond staan, ontwikkelt zich een bodembiotoop waardoor planten zich op natuurlijke wijze weten te voeden, meer inhoudsstoffen bevatten en zich krachtiger ontwikkelen. Dit gebeurt in een bodem tot aan het grondwatermilieu en dat is per plant toch al gauw 500-700 liter aarde, terwijl wij op teeltgoten nog steeds spreken over een substraathoeveelheid van circa 5-7 liter. Een bodem heeft dankzij alle aanwezige schimmels en bacteriën een zelfcorrigerend vermogen, wat in een teeltgoot door het gebrek aan materie en tijd nooit tot ontwikkeling kan komen en dus ook niet weerbaarheidsverhogend kan werken.

Wat is duurzaam?
Daarnaast is de vraag: wat is duurzaam? Wanneer we naar de directe input van energie per kilo product kijken wint de substraatteelt misschien. Dan ontbreken alleen de kosten van de winning en aanvoer van grondstoffen, de energiekosten van winning en smelten van aluminiumgoten en productie van plastic meegenomen en de milieubelasting van dit geheel. Duurzaamheid moet geen tunnelvisie worden, maar een blik op het totaal. Wat draagt werkelijk bij aan ons welzijn en dat van onze planeet? Maar nogmaals: er zijn prachtige duurzame initiatieven, ze zijn alleen niet biologisch’

Ekoland: Biologische en biodynamische akkerbouwers nemen het roer stevig in eigen handen

Biodynamische akkerbouwers Sijbrand Westra, Alex van Hootegem pakken met hun Nautilus-verkopers Dave de Bekker en Johan Groen de regie terug. De samenwerking tussen de telers is flink versterkt de afgelopen twee jaar. Ze zijn klaar voor de volgende stap.


Foto: Suzan fotografie Van links naar rechts: Dave de Bekker, Alex van Hootegem en Johan Groen. 

Samenwerking tussen telers uit de Flevopolder en Zeeland, dat zie je toch niet elke dag?
Sijbrand Westra met een lach: ‘nou, voor ons is het intussen net zo gewoon als de studiegroepen hier in de polder. We zijn lid van afzetcoöperatie Nautilus en hebben dus met enige regelmaat overleg over de teelten, de temperatuur van de markt en prijzen. We zitten tegenwoordig in het hele land met Nautilus.’ Dan met een serieuzere blik: ‘Nautilus floreert. Onze coöperatie is de afgelopen jaren gegroeid in teelt en afzet van biologisch fruit tot verse (glas)groenten. De akkerbouw, waar het toch ooit allemaal mee begon, is vandaag de dag de kleinste tak van de coöperatie. We hebben ons als akkerbouwers in het verleden te bescheiden en misschien ook wel wat te relaxed opgesteld.’ De Westerade, het bedrijf van Westra, is al sinds jaar en dag lid van Nautilus. Westra: ‘dat is nooit een vraag geweest. Voor mijn vader niet, maar voor mij ook niet. Nu mijn vader Aalt uit de maatschap gestapt is, vind ik het helemaal prettig om een verlengstuk van mijn bedrijf te hebben waardoor ik kan sparren met mijn verkopers en collega-telers en de zorg om de administratie en debiteurenbeheer over kan laten aan het team van de coöperatie.’

Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © Van links naar rechts: Johan Groen, Sijbrand Westra en Dave de Bekker

Na enkele jaren lid-af te zijn geweest in de periode dat de coöperatie minder goed draaide en naar zijn smaak te veel gericht was op het binnenhalen van GMO subsidies, is Alex van Hootegem sinds twee jaar ook weer lid. Van Hootegem: ‘Nu is Nautilus weer helemaal gericht op het bundelen van product en verkoop. Mijn coöperatie geeft mij inzicht in de markt en daarom ben ik opnieuw lid geworden. Ik vind het heel belangrijk dat we in gesprek zijn met de schakels in de keten, liefst ook de consument. Dat gaat niet altijd, maar als we werkelijk met elkaar in gesprek gaan en naar elkaar luisteren, dan kunnen we met elkaar een gezonde keten in stand houden. We vinden het bijvoorbeeld ook heel belangrijk om de eindklanten uit te nodigen en te vragen: wat hebben jullie nodig? In veel gevallen kunnen we niet rechtstreeks leveren. Er is dan een extra schakel of bewerking nodig, maar dat is niet erg. Als we maar in gesprek zijn en van elkaar begrijpen wat we willen. Meer transparantie in de keten is een groot goed’
Johan Groen: ‘naast dat we meer openheid realiseren door goed in gesprek te gaan, is de realiteit dat de opbrengsten in de keten niet altijd even eerlijk verdeeld zijn. De marges zijn bij ons weliswaar doorgaans beter dan in het gangbare circuit, toch zijn deze nog beter te verdelen tussen alle partijen binnen de bedrijfskolom. We gunnen ieder zijn markt en zijn marge, dat hoort erbij, maar het is belangrijk om als biologische en biodynamische telers een krachtige eenheid te vormen en zo ook de markt te benaderen. Binnen Nautilus lukt dat, we hebben een aantal mooie, lange termijn samenwerkingen opgezet de afgelopen jaren. Maar het is naar onze smaak nog te beperkt; we zouden eigenlijk met een grotere groep akkerbouwers moeten zijn om écht het verschil te maken. Het is noodzakelijk om de regie te pakken. Niet alleen om een goede prijs te kunnen realiseren, hoewel ik de laatste ben die zal ontkennen dat dat belangrijk is, óók omdat we zien dat er veel meer mogelijk is in de markt. Er zijn kansen blijven liggen. Daar konden we niet altijd wat aan doen; we hebben lange tijd niet de marktmacht gehad om daar verandering in aan te brengen. Maar inmiddels zijn we opnieuw georganiseerd en volop aan zet.’
Westra: ‘Een mooi voorbeeld is de conservenclub die de Nautilus-telers twee jaar geleden hebben opgestart. Dat werkt. We hebben met die club transparantie in de keten gerealiseerd. Dat we weten welke marges er gemaakt worden en daar ook achter kunnen staan, dat is al een hele mooie eerste stap geweest. Bovendien hebben we geen zorgen over de afwikkeling, komt het geld wel binnen? Dat laten we over aan het debiteurenbeheer van Nautilus. Maar we zien nog meer kansen, waarvan we nu gelukkig de mogelijkheid hebben om ze naar ons toe te trekken. We laten van ons horen de komende periode.’
Dave de Bekker is sinds 2016 een van de verkopers van Nautilus. Een rol waarin hij zowel naar de telers- als de klantenkant kijkt. De Bekker: ‘meer telers en afnemers oriënteren zich op de markt van Demeterproducten. Dit concentreert zich voornamelijk in de Benelux en Duitsland. Deze markt groeit gestaag, al verschilt dat wel duidelijk per product. We blijven steeds afwegen welke arealen we laten groeien en welke we juist wat beperken in verband met de vraag die wij zien in de markt.’
Nieuwe weg na de GMO subsidies
De nieuw aangetreden voorzitter van Nautilus, Han Kavelaars, geeft Westra en Van Hootegem gelijk: ‘De focus lag in de jaren dat Nautilus gebruik maakte van GMO subsidies meer op de kansen die de GMO ons bood dan daadwerkelijk markten of marktaandelen ontwikkelen. De commerciële ontwikkeling kreeg onvoldoende aandacht. Terwijl een coöperatie juist moet zorgen dat we als telers een sterke marktpositie hebben, waardoor we wat in de melk te brokkelen hebben. Gelukkig zag het bestuur van Nautilus dat een jaar of zes geleden ook in. Het mooie is, eigenlijk is Nautilus nu weer een ‘ouderwetse’ coöperatie. Er is een klein kantoor, maar de telersgroepen zijn leidend en we vormen als telers ook nog steeds zelf het bestuur’.

Fruitweelde klaar voor een bloeiende toekomst onder leiding van Willemien Brouwer

Elze-Lia Visser van Fruitweelde, de biodynamische fruittuin in Ingen, heeft het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om de toekomst van haar mooie bedrijf veilig te stellen. En nu is het moment daar: Fruitweelde, 11 jaar geleden opgericht door Elze-Lia, is overgedragen aan Willemien Brouwer. Zij is klaargestoomd om als mede-eigenaar en nieuwe bedrijfsleider Fruitweelde voort te zetten. Dat doet ze niet alleen. Bij de overdracht is de grond gekocht door de Stichting BD Grondbeheer, Elze-Lia Visser blijft als adviseur betrokken en ook is er begeleiding van afzetcoöperatie Nautilus Organic en mede-Nautilusfruittelers Tim Moerman en Harald Oltheten.

Prachtige toekomstplannen dus, voor dit mooie bedrijf. Lees verder op de pagina van Fruitweelde of op de website van Fruitweelde zelf:  https://www.biofruitweelde.nl

Nieuwe collega gezocht!

We zoeken ter uitbreiding van ons team een ambitieuze, pro-actieve en commerciële sales- en productmanager biologisch en biodynamisch hardfruit en zachtfruit die de verbindende schakel is tussen de teler en de afnemer.

Functie:
Als sales- en productmanager sta je voortdurend in contact met zowel de telers als onze klanten. Je zorgt dat de producten volgens afgesproken condities verkocht en geleverd worden. Samen met je collega’s zorg je voor adequate afhandeling van de bijbehorende logistieke en administratieve processen, waarbij je ondersteund wordt door onze backoffice. Daarnaast geef je ondersteuning aan marketingactiviteiten, waaronder de voorbereiding en deelname aan beurzen. Je onderhoudt (inter)nationale handelscontacten en zorgt voor groei van afzet van aangesloten telers en onze handelsactiviteiten. Je bent regelmatig onderweg en bezoekt telers. Daarnaast werk je op kantoor in Emmeloord, op de sorteerlocatie in Oostkapelle en vanuit huis.

De volledige vacature vind je op deze pagina: https://www.nautilusorganic.nl/vacature-sales-productmanager-biologisch-fruit/ 

Han Kavelaars nieuwe voorzitter van het bestuur

Onze nieuwe voorzitter van het bestuur is biologisch akkerbouwer Han Kavelaars uit Dronten. Kavelaars is al sinds het jaar 2000 lid van de coöperatie en is in 2017 toegetreden tot het bestuur. Hij neemt het stokje over van Harald Oltheten, die twee volledige termijnen -acht jaar- voorzitter was. Oltheten zette de coöperatie in zijn bestuursperiode succesvol om van een administratie- naar bloeiende verkoopcoöperatie. Iets wat Kavelaars ‘een goede stap op het juiste moment in de geschiedenis’ noemt. Naast akkerbouwer is Kavelaars ook parttime docent Agrarische Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Aeres in Dronten. Meer over Han en zijn bedrijf lees je op deze pagina: https://www.nautilusorganic.nl/cm-members/han-kavelaars/