Ruimte voor afzet in akkerbouw bij Nautilus

Door samen te werken kunnen we elkaar versterken
Wij hebben ruimte voor afzet in het akkerbouwaandeel van onze coöperatie. We groeien gestaag en zijn dan ook actief op zoek naar coöperatief ingestelde biologische en biodynamische telers, juist ook op het gebied van akkerbouw, om samen het beste uit de markt te kunnen halen. Fruit, akkerbouw, glastuinbouw, vollegrondsgroenten; we beslaan het volledige gebied, maar zijn gericht op zoek naar uitbreiding in de akkerbouwtak.

Samen klanten bedienen
Nautilus Organic is natuurlijk al tientallen jaren actief, maar juist de laatste jaren richten we ons sterk op het verbeteren van de positie van de teler. Door krachten te bundelen staan we als telers sterk en kunnen we een grote groep klanten bedienen in binnen- en buitenland. Daarbij staat het delen van afzetmarkten en kennis op alle vlakken centraal. Als Nautilus-telers halen we samen het beste uit de markt.
We zijn onafhankelijk en hebben geen winstoogmerk. Doel van de coöperatie is om als biologische telers een sterke marktpositie te realiseren door gezamenlijk in te zetten op verkoop en contractteelten, maar ook marketing en het ontzorgen in administratie zijn daarin belangrijk.
Akkerbouwers die interesse hebben in een kennismakingsgesprek kunnen bellen met Dave de Bekker van Nautilus Organic, tel. (0321) 328 040 of mailen naar info@nautilusorganic.nl .