Telers voor telers

Het project ‘Telers voor telers’ is een samenwerking tussen coöperatie Nautilus Organic en Biologisch Netwerk om op een onafhankelijke wijze en via de dagelijkse telerspraktijk invulling te geven aan de vele, zeer diverse, kennisvragen van telers en boeren.

In de zoektocht naar de juiste weg in de biologische groente- en fruitteelt is het soms prettig om contact te zoeken met een ervaren collega-teler. Dat begint al in de periode van omschakeling, maar ook daarna is er geregeld behoefte aan onderlinge kennisdeling. De reeks van vragen die zowel bestaande bio-telers, als omschakelaars hebben, gaat van regelgeving,  teelttechniek, innovaties en doorschakelen naar Demeter tot teeltplanning, verwerken, verpakken en afzet. Met ‘Telers voor telers’ helpen Nautilus Organic en Biologisch netwerk via hun uitgebreide netwerk van tuinders en boeren een kenniszoekende collega-teler met individuele vragen.

Klik voor meer informatie op de links hieronder, maar kijk vooral ook op de website van de BioAcademy voor het diverse aanbod.

Duocoach

Excursie

Onafhankelijk advies voor teelt- of afzetplan